ESKİ YUNAN EDEBİYATI SEMİNERİ II

İzlence Formu

Ders Adı ESKİ YUNAN EDEBİYATI SEMİNERİ II Kod EYDE4008
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

Bu derste, Eski Yunan Düşüncesi, özellikle de felsefi gelenek bağlamında belirlenmiş bir tema çerçevesinde bir sunumu hazırlayabilmek ve sunabilmek konusunda temel bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılır. Bu doğrultuda yönteminden pratiğine her aşamasında öğrencinin donatılması amaçlanır. Derste felsefi geleneğin belirli bir tarihsel çerçevesi sunumlarla ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Dersin her yıl yapılacağı tarihsel çerçeve (arkaik, klasik, hellenistik ya da Roma dönemi gibi) değiştirilebilir.

İçerik

Bu ders, Eski Yunan Düşüncesi'nin temel sorunlarına yönelik filolojik yöntemleri ve bakış açılarını inceler ve öğrencinin bu konuda bir sunum yapabilme yeterliliği kazanması amacıyla bu konuya giriş yapmasını hedefler.

Öğrenme Çıktıları

Eski Yunan felsefi geleneğinin hangi aygıtlarla araştırılması gerektiğine dair örnekler verebilir. Eski Yunan felsefi geleneğinin temel sorunlarını felsefe tarihinin diğer kısımlarının sorunlarıyla karşılaştırabilir. Eski Yunan felsefi geleneğinin sorunlarını listeleyebilir. Eski Yunan felsefi geleneğinin temel sorunlarının çağdaş felsefe sorunlarına uygulayabilir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum yoluyla öğretim, tartışma, soru - cevap

Kaynaklar

ALLEN, D. S. (2011). Platon Neden Yazdı? İstanbul: İletişim Yayınları. BABÜR, S. (2002). Aristoteles: Yorum Üzerine. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları. DERRIDA, J. (2012). Platon’un Eczanesi (çev. Zeynep DİREK). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. GÖREN, E. (çev., yor.) (2006). Platon: Sokrates’in Savunması. İstanbul: Kabalcı Yayınları. — (çev.) (2016a). Platon: Kratylos. Giriş, Metin, Çeviri ve Dizinler, Cilt 1 (Felsefe Serisi 34). İstanbul: Dergâh Yayınları. — (2016b). Kratylos’a Yorumlar: Physis-Nomos Karşıtlığı Bağlamında Filolojik ve Yorumbilimsel Bir İnceleme, Cilt 2. İstanbul: Dergâh Yayınları. — (çev.) (2016c). Proklos: Adlandırmanın Ontoteolojisi. Platon'un "Kratylos"una Yorum. İstanbul: Dergâh Yayınları. HADOT, P. (2011). İlkçağ Felsefesi Nedir? (trans. by Muna CEDDEN). Ankara: Dost Kitapevi Yayınları. — (2012). Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe (trans. by Kübra GÜRKAN). İstanbul. Pinhan Yayıncılık. — (2005). Yaşam İçin Felsefe (trans. by Kağan KAHVECİ). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. HAVELOC, E. A. (2015). Platon: Filozof Şaire Karşı (çev. Adem Beyaz). İstanbul: Pinhan Yayınları. HORNER, C. – WESTACOTT, E. (2016). Felsefe Aracılığıyla Düşünme (trans. by Ahmet ARSLAN). Ankara: Phoenix Yayınları. NEHEMAS, A. (2002). Yaşama Sanatı Felsefesi: Platon'dan Foucault'a Sokratik Düşünümler (çev. Cem Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları ROSS, W. D. (2002). Aristoteles (çev. A. Arslan et al.). İstanbul: Kabalcı Yayınları. UYGUR, N. (2004). Felsefenin Çağrısı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, program yeterliliklerinin özellikle 3., 4. ve 9. maddelerine katkı sağlar.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.