FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

İzlence Formu

Ders Adı FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Kod PSPF7050
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MEHMET SABRİ TOPAK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin finans bilimini işletme finansı ve kişisel finans çerçevesinde tanıması, işletmede finans fonksiyonu kapsamına giren faaliyetlerin bilimsel olarak analiz edebilmesi ve yerine getirebilmesi için temel bilgileri edinmesinin sağlanması

İçerik

Temel finansal yönetim kavramlarının öğrenilmesi, paranın zaman değeri kavramı ile tahvil, hisse senedi, ve hazine bonosu gibi başlıca menkul kıymetlerin değerleme yöntemlerinin öğrenilmesi, sermaye maliyetinin ve yatırım karar kriterlerinin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi

Öğretim Yöntemleri

Teorik konu anlatımı yanında örnek olaylarla karşılaşılan finansal problemlerin çözüm yöntemlerinin gösterilmesi, verilen ödevlerle konuların anlaşılmasının pekiştirilmesi.

Kaynaklar

- Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul, 7.baskı, Mart 1998 - Richard A. Brealey, Steward C. Myers, Alan J.Marcus, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık, Nisan 2007, Çev. Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024