İzlence Formu

Ders Adı Kod
Kredi 0 AKTS 0
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Dersi Veren

Dersin Amacı

İçerik

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.