DİN FELSEFESİ

İzlence Formu

Ders Adı DİN FELSEFESİ Kod ILHY3088C
Kredi 4 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYDIN TOPALOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dinin felsefi dayanakları ve temel iddiaları hakkında rasyonel, objektif, şümullü, tutarlı ve eleştirel bir yaklaşım sunmak, bu çerçevede önde gelen filozofların ilgili görüşlerini tanıtmak ve bu görüşleri çok yönlü ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelemek, öğrencilerin hoşgörülü bir anlayışa sahip olmalarına imkan sağlamak.

İçerik

Tanrı kavramı, Tanrının varlığı ve nitelikleriyle ilgili tartışmalar, Ontolojik, Kozmolojik, Teleolojik ve moral kanıtlar, Dini tecrübe, İlahi irade, özgürlük ve Kötülük problemi, teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ve ateizm, Din -Felsefe, Din - bilim, Din – ahlak ve din –sanat ilişkisi, mucize kavramı, ruh ve ölümsüzlük tartışmaları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma

Kaynaklar

[1] Din Felsefesi, Mehmet Aydın, İzmir 1988 [2] Bir din felsefesine doğru. / Mustafa Şekip Tunç, 1378/1958. -- İstanbul : Türkiye Yayınevi, 1959 [3] Philosophy of religion / John Hick . -- 3rd ed. -- New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1983 4-Filozofların Tanrısı, Aydın Topaloğlu, İstanbul 2014 Önerilen Diğer Kaynaklar [1] Zeki Özcan, Din Felsefesi Yazıları I, İstanbul, Alfa Yayınları [2] Din felsefesine giriş. / Mehmet Bayrakdar. -- Ankara : Fecr Yayınevi, 1997 [3] Teizm ya da ateizm : Tanrıtanımazlığın felsefi boyutları. / Aydın Topaloğlu. -- İstanbul : Kaknüs Yayınları, 2001 [4] Ateizm ve eleştirisi. / Aydın Topaloğlu. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1999. [5] Din felsefesine giriş. / Cafer Sadık Yaran. -- İstanbul : Rağbet Yayınları, 2010

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023