KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV

İzlence Formu

Ders Adı KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV Kod ILHY4420C
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SELİM ÇAKIROĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kur’ân-ı Kerîm’in Kıraat ilimleri bağlamında Asım kıraati Hafs rivâyeti üzere tilavet edilmesini ve ezberlenmesini sağlamak

İçerik

Kur’ân-ı Kerîm’in usulüne uygun bir şekilde tilavet edilmesini sağlamak amacıyla tecvit kurallarının kavratılması, öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından metin seslendirmelerinin yapılması ve Kur’ân kültürü kapsamında ödev olarak hukuki ve sosyal konular hakkında bilgiler verilip örnek âyetler yazılması.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım ve uygulamalı sınıf içi çalışması şeklinde.

Kaynaklar

Kur'an-ı Kerim, Vesiletü'l-Gufran (Hafız Ahmed Ziyaüddin), Kur'an Okuma Esasları (Abdurrahman Çetin)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024