CLASSICAL STUDIES AND CRITICAL THEORY

İzlence Formu

Ders Adı CLASSICAL STUDIES AND CRITICAL THEORY Kod EYDE3099
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste Klasikler üzerine araştırmalarla 20. yüzyıldaki eleştirel teori arasındaki bağlantılar incelenir. Dört kurucu figürden -Freud, Marx, Nietzsche, and Saussure- başlayarak, ders, Adorno'dan Williams'a kadar yirminci yüzyılın teorik düşünürlerine kılavuzlu girişler sunmaktadır. Dersin ana amacı Klasikler üzerine araştırmalarının yeniden inşasına katkı sunan eleştirel teorideki farklı metodolojik bakış açılarını katılımcıların giriş yapmasını sağlamaktır.

İçerik

Bu ders, Eleştirel teorinin Klasik Filoloji'nin temel sorunlarına, yöntemlerine ve bakış açılarına katkısını inceler ve bu konuya öğrencinin giriş yapmasını hedefler.

Öğretim Yöntemleri

Açıklamalı anlatım. Soru-cevap. Öğrencilerin hazırladığı sunumlar.

Kaynaklar

Auerbach, E. (1969). “Philology and Weltliteratur.” (çev. M. Said – E. Said). The Centennial Review 13/1: 1-17. Barthes, R. (1989). The Rustle of Language (çev. R. Howard). Berkeley / Los Angeles (CA): University of California Press. Gumbrecht, H. U. (2003). The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship. Urbana / Chicago (IL): University of Illinois Press. Hitchcock, L. A. (2008). Theory for Classics: A Student Guide. London/New York (NY): Routledge. Momigliano, A. (1994). A. D. Momigliano: Studies on Modern Scholarship (ed. G. W. Bowersock – T. J. Cornell). London / Berkeley / Los Angeles (CA): University of California Press. Nünlist, R. (2009). The Ancient Critic at Work: Terms and Concepts of Literary Criticism in Greek Scholia. Cambridge: Cambridge University Press. Pollock, S. (2009). “Future Philology? The Fate of a Soft Science in a Hard World.” Critical Inquiry 35: 931-961. Porter, J. I. (2005). “What is ‘Classical’ about Classical Antiquity? Eight Propositions.” Arion 13/1: 27-61. Turner, J. (2014). Philology: The Forgotten Origins of Modern Humanities. Princeton (NJ) / Oxford: Princeton University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024