YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ I

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRK DİLİ I Kod ODTD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

Türkçenin tarihi gelişimi , dil ve kültür ilişkileri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kurallarını gençlerimize en iyi şekilde öğretmek temel amaç olarak benimsenmiştir.

İçerik

Türk Dili 2 dersi, öğrencinin hem edebi hem akademik konularda başarılı yazılı ve sözlü uygulamalar yapabilmesini sağlamak için gerekli olan konuları içerir.. Yazılı anlatım kuralları, yazı türleri, anlatım şekilleri, yazılı anlatım becerisini geliştirmek amacıyla yazılı anlatım uygulamaları, yazılı ve sözlü anlatımda başarı için yazılı metinler üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım kuralları ve türleri hakkında bilgi verilerek anlatım çalışmaları ve uygulamaları yapılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Dilin millet hayatındaki yeri değerlendirilecektir. 2. Dil - kültür ilişkileri değerlendirilecektir.3.Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri kavratılacaktır. 4.Türk dilinin bugünkü durumu hakkında bilgi verilecektir 5.Dilbilgisinin bölümleri anlatılacaktır. 6.Türkçedeki ses olayları örnekleriyle gösterilecektir. 7. İmla kuralları ve yapım ekleri, kompozisyon bilgileri ve yazma planları öğretilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

1. Üniversiteler İçin Türk Dili-( Muharrem Ergin) 2. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Analtım- (Doç.Dr. Aziz Kılınç) 3. Sözcük Türleri - (Doğan Aksan) 4. Kültür ve Dil- (Mehmet Kaplan) 5.Ders hocalarının kendi ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde TÜRK Dili II dersini alan öğrenci; Türk Dili-2 dersi'nin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel kavramları açıklayabilme, ,alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma, problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olma,alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine sahip olmada iyi derecede katkı sağlarken; mezunların,Türk diline ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanım kazanması, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanabilme, alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yine alanı ile ilgili bilgileri toplama, çözümleme, yorumlama ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme, alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme, alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme veya kullanabilme becerisine sahip olabilmeyi çok iyi öğrenmiş olur.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.