OSMANLI TÜRKÇESİ

İzlence Formu

Ders Adı OSMANLI TÜRKÇESİ Kod ILHY1078C
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. BÜNYAMİN AYÇİÇEĞİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Osmanlı Türkçesine ait imla kurallarını öğrenmek Osmanlı Türkçesi ile yazılan matbu ve elyazması eserleri okuyabilmek Çeşitli dönemlere ait yazı tiplerini tanıyabilmek Osmanlı dönemine ait resmi belgeleri tanıyabilmek

İçerik

Osmanlı döneminde özellikle matbaanın kullanılmasından önce kaleme alınan Arapça harfli kitapları ve arşiv belgeleri okumayı ve mümkün olduğu takdirde Arap Harfleriyle Türkçe yazma kabiliyeti kazandırır.

Öğretim Yöntemleri

Ders seminer tarzı başta olmak üzere, ödev, sunum şeklinde ve fotokopi çekilerek öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin ellerindeki metinleri okumaları sağlanarak derslere iştirakleri sağlanır.

Kaynaklar

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1962. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri: Eski Yazı ve İmla: Arapça, Farsça -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1979. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul : Bilimevi Yayınları, 2001. Mustafa Özkan, Hatice Tören Osmanlı Türkçesi I, İstanbul 2008.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023