YUNAN FİLOLOJİSİNDE YORUM GELENEĞİ

İzlence Formu

Ders Adı YUNAN FİLOLOJİSİNDE YORUM GELENEĞİ Kod 100
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, Yunan filolojisinin bilimsel temellerin atıldığı Hellenistik Çağ'dan yani kabaca MÖ 3. yüzyıldan itibaren metin eleştirisinin bir şubesi olarak gelişen "yorum"un (hermēneia / interpretatio) tarihsel gelişimi ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren uygulanma biçimleri teorik olarak ele alınır. Bunun yanı sıra bu geleneğin günümüzdeki bilimsel eğilimlere göre uygulamalı şekilde icra edilmesi nihai hedef olarak koyulmuştur. Dersin sonuncu olarak, katılımcıların belirli bir antik metinin tamamını ya da belirli bir kısmını filolojik yorumun yöntemlerine dayanarak yorumlayacak beceri kazanılır.

İçerik

Yorum fenomeninin filolojinin gözünden tarihi ve pratikleri.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yoluyla öğretim, tartışma, soru - cevap

Kaynaklar

Barolini, T – Storey, H. W. (ed.) (2007). Petrarch and the Textual Origins of Interpretation. Leiden / Boston (MA): Brill. Bollack, J. – Barnum, P. H. (1993). “Texts and Their Interpreters: The Enterprise of Philology.” SubStance 71/72 (Özel Sayı: Epistémocritique): 315-320. Dickey, E. (2007). Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises, from Their Beginnings to the Byzantine Period. Oxford: Oxford University Press. Gibson, C. A. (2002). Interpreting a Classic: Demosthenes and his Ancient Commentators. Berkeley / Los Angeles (CA) / London: University of California Press. Grafton, A. (1983). Joseph Scaliger: A Study in the History of Classical Scholarship, I: Textual Criticism and Exegesis. Oxford: Clarendon Press. Heath, M. (2002). Interpreting Classical Texts. London: Duckworth. Leventhal, R. S. (1994). The Disciplines of Interpretaion: Lessing, Herder, Schlegel and Hermeneutics in Germany 1750-1800. Berlin / New York (NY): Walter de Gruyter. Matthaios, S. – Montanari, F. – Rengakos, A. (ed.) (2011). Ancient Scholarship and Grammar: Archetypes, Concepts and Contexts. Berlin / New York (NY): Walter de Gruyter. Montanari, F. – Pagani, L. (ed.) (2011). From Scholars to Scholia: Chapters in the History of Ancient Greek Scholarship. Berlin / New York (NY): Walter de Gruyter. Pfeiffer, R. (1968). History of Classical Scholarship: From the Beginning to the End of the Hellenistic Age. Oxford: Clarendon Press. — (1976). History of Classical Scholarship: From 1300 to 1850. Oxford: Clarendon Press. Wilamowitz-Moellendorff, U. von (1982). History of Classical Scholarship (çev. A. Harris; Almanca ilk basımı 1921). Baltimore (MD): The Johns Hopkins University Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024