MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ Kod HAIT4308
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HATUN BOZTEPE TAŞKIRAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kurumsal İletişimin amaç ve işlevinin doğru biçimde tanımlanabilmesi ve Kurumsal iletişimin halkla İlişkilerin vizyon ve işlevinden farkını ortaya koyabilmek ve marka ile kurumsal iletişim ilişkisini açıklamak amaçlanmıştır. Ayrıca, örgütsel iletişim, yönetim iletişimi ve pazarlama iletişiminin kapsamını ve bu kapsamda yer alan iletişim çalışmalarını ve bu çalışmaların kurumsal itibar ve imaj konusuyla ilişkilerini tartışabilmek amaçlanmıştır

İçerik

"Kurumsal İletişimin amaç ve işlevi, Kurumsal Marka ve İletişim olgusu, Kurumsal iletişim kapsamında yer alan Örgütsel İletişim, Yönetim İletişimi, Pazarlama İletişimi kavramları ele alınmıştır. Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal imaj, kurumsal iletişimde stratejik yönetim ve planlama, kurumsal reklamcılık ve halkla ilişkiler, pazarlama bileşenleri, kurumsal iletişimin toplumsal sorumluluk ve etik boyutu, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, vizyon ve misyon kavramlarının açıklanması dersin başlıca içeriğini oluşturmaktadır

Öğretim Yöntemleri

Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi

Kaynaklar

Uğur Batı, Marka Yönetimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024