GENEL HAKLAR VE MEDYA

İzlence Formu

Ders Adı GENEL HAKLAR VE MEDYA Kod GZTK4415
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HEDİYE ESRA ARCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Belirtilen içerik doğrultusunda anayasa hukuku dersinden amaçlanan, öğrencinin önce anayasa hukukunun genel esaslarını anlayarak üzerine Türk Anayasa Hukuku bilgisi eklemesi ve böylece devletlerin temel yapısını ve işleyişlerini kavramasıdır.

İçerik

Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan ilkinde, özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular oluşmaktadır. İkinci ana bölümde, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır

Öğretim Yöntemleri

Sözlü anlatım ve soru cevap.

Kaynaklar

Kemal Gözler; Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayın Dağıtım, 2010 Kemal Gözler; Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 2009 Hasan Tunç-Faruk Bilir, Anayasa Hukuku Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, 2003. Mehmet Turhan-Serhat Güven, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Naturel Yayınları,2005

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024