FİLM MÜZİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı FİLM MÜZİKLERİ Kod RAST4438
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. RENGİN İSKEÇE
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Görsel ve işitsel bir sanat dalı olan sinemada, en önemli ses ögelerinden olan müziğin, filme eşlik eden bir ses ögesi olarak değil, görüntüler kadar güçlü ve anlatımı etkileyen yaratcı bir tasarım ögesi olduğunun kavratılması; bu bağlamda film müziği kavramının açılması ve türlerinin uygulamalı bir yöntemle aktarılmasının sağlanması.

İçerik

İki dönemlik Film Müziği dersinin ikinci döneminde, sinemada müzik kullanımı teknik bağlamda incelenmektedir. Film müziği kullanım teknikleri ve film müziği estetiğinin, dünya sineması ve Türk sineması örnekleriyle analiz edildiği bu incelemede, öğrencinin bir filmde müzik öğesinin hangi şekillerde kullanılabileceği konusunda bilgilendirilmesi ve bunu analiz edebilmesi sağlanmaktadır. Görsel ve İşitsel Yapımlarda görüntü ve söze eşlik etmek üzere ya da kendi başına müziğin kullanımı.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım,uygulama

Kaynaklar

Davis, Richard. 1999. Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. Erdoğan, İrfan; Pınar Beşevli Solmaz. 2005. Sinema ve Müzik. Erk Yayınları. Konuralp, Sadi. 2004. Film Müziği, Tarihçe ve Yazılar. Oğlak Yayınları. Sözen, Mustafa. 2003. Sinemada Ses ve Müzik Kullanımı. Detay Yayıncılık. Vardar, Bülent. 2009. Sinemada Ses ve Müzik. Es Yayınları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024