MEDYA ENDÜSTRİSİ

İzlence Formu

Ders Adı MEDYA ENDÜSTRİSİ Kod RAST4439
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDA MENGÜ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Sinema endüstrisinin yapısı, kültür endüstrisi bağlamında sinema endüstrisi ve yapısal bileşenleri, popüler sinema, ürün yerleştirme, ürün yerleştirme türleri, sinema endüstrisi ve seyirci arasındaki ilişki, film incelemeleri üzerinde durulacaktır.

İçerik

Sinema endüstrisinin yapısı, kültür endüstrisi bağlamında sinema endüstrisi ve yapısal bileşenleri, popüler sinema, ürün yerleştirme, ürün yerleştirme türleri, sinema endüstrisi ve seyirci arasındaki ilişki, film incelemeleri üzerinde durulacaktır.

Öğretim Yöntemleri

İletişimsel Metod Görsel-İşitsel Metod

Kaynaklar

Türkiye'de Medya Endüstrisi ile Kurulan Kültürel Farklılıklar, Hürriyet Konyar. Ütopya Yayınevi 2011

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024