BELGESEL FİLM

İzlence Formu

Ders Adı BELGESEL FİLM Kod RAST3444
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ÖZLEM ARDA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, belgesel sinema ve televizyonu, tarihsel süreçte geçirdiği değişimler çerçevesinde anlatmaktır. Zaman içerisinde belgesel alanında ortaya çıkan temel yönelimler tanımlanmaya ve incelenmeye çalışılacaktır.

İçerik

Belgesel Sinemanın ortaya çıkışından itibaren tarihsel gelişiminin incelendiği, teknolojik, toplumsal, siyasal gelişmelere bağlı olarak geçirdiği evrelerin anlatıldığı, ortaya çıkan çeşitli belgesel sinema hareketlerinin incelenmesiyle belgesel sinema dilinde ve anlatımında meydana gelen değişimlerin ortaya konduğu bir derstir

Öğretim Yöntemleri

Dersin ilk iki saati dersin anlatılması, sonrasında ise örnek bir filmin gösterilmesi biçiminde tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak sayısal teknolojiden yararlanarak görsel bir anlatım ve sunum tercih edilmektedir. Anlatılan konular ders notu olarak yazılı ve CD?ler aracılığıyla görsel olarak öğrencilere verilmektedir.

Kaynaklar

- Adalı, Bilgin (1986). Belgesel Sinema: Belgesel Sinemanın Doğuşu, İngiliz Belgesel Okulu, Türk Belgesel Sineması. - Belgesel Film, Paul ROTHA. - "Belgesel Film Yapımında Yeni Yönelimler ve Melez Formlar", Melek ATABEY, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı 1. - "Düşünce mi, Eğlence mi? Türkiye'de Televizyon Belgesellerine Eleştirel Bir Bakış, Ahmet OKTAN, SELÇUK İLETİŞİM, Cilt 5, Sayı 3.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024