TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ Kod GZTK3402
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ŞEBNEM ÇAĞLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin radyo ve televizyon gazetecisi olabilecek, haber değerlendirmesi yapabilecek ve haber fikrinin bulunmasından televizyon ekranına geliş sürecinin her aşamasında çalışabilecek bilgi ve deneyimi kazandırmak

İçerik

Televizyon Gazeteciliğinin, Gazetecilikten farklı olan yönlerinin öğrenciye anlatılmasıdır.

Öğretim Yöntemleri

Radyo ve televizyonda gazetecilik ve habercilik kavramlarının ve toplumsal etkileşimde haberin işlevlerinin anlatılıp öğretilmesi

Kaynaklar

Kars, Neşe. Radyo Televizyon Haberciliği , Derin Yay., 2010, İstanbul Parsa, Seyide. Televizyon Haberciliği ve Kuramları, Ege Üniversitesi İletişim Fak.Yay., 1993, İzmir Çaplı, Bülent, Medya ve Etik Matelski, Maryln, Televizyon Haberciliğinde Etik

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024