SİNEMADA TÜRLER

İzlence Formu

Ders Adı SİNEMADA TÜRLER Kod RAST3442
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MESUT AYTEKİN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ulusal sinemaların gelişememesinin bir nedeni de popüler sinema örneklerinin varlığıdır. Kolay izlenen, gerçeklerden kaçışı ve buna bağlı olarak da rahatlamayı getiren, kısa süreli mutluluk sağlayan tür filmlerinin tanıtılmasını sağlamak amacı güdülmektedir. Böylece kaçış sinemasının özellikleri incelenmekte ve ortaya çıkarılmaktadır.

İçerik

Sinemanın gelişmesiyle ortaya çıkan ve popüler kültürün bir yansıması olan tür olgusunun ayrıntılı bir biçimde incelendiği ve örneklerinin sunulduğu bir derstir. Özellikle Hollywood sinemasının ortaya koyduğu ve şablonlarla sınırlarını belirlediği tür olgusunun dönemlere, toplumsal ve siyasal gelişmelere göre geçirdiği değişim ve dönüşümler, nedenleriyle birlikte incelenmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Dersin ilk iki saati dersin anlatılması, sonrasında ise örnek bir filmin gösterilmesi biçiminde tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak sayısal teknolojiden yararlanarak görsel bir anlatım ve sunum tercih edilmektedir. Anlatılan konular ders notu olarak yazılı ve CD?ler aracılığıyla görsel olarak öğrencilere verilmektedir.

Kaynaklar

Abisel, Nilgün (1995) Popüler Sinema ve Türler, İstanbul: Alan Yayıncılık. Özgüç, Agah (1986) TürlerleTürk Sineması İnternet kaynakları Dergiler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024