KİTLE İLETİŞİMİ VE TÜKETİM

İzlence Formu

Ders Adı KİTLE İLETİŞİMİ VE TÜKETİM Kod HAIT2337
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVİMECE KARADOĞAN DORUK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Tüketici kavramı, tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyo-kültürel faktörleri, tüketim modelleri ve yeni tüketici tipolojisi kavramları ekseninde tüketici davranışlarına yönelik analiz gerçekleştirmek.

İçerik

Tüketici davranışlarının şekillenmesine etki eden faktörler ve bu faktörlerin reklam ve pazarlama alanında kullanımının değerlendirilmesi.

Öğretim Yöntemleri

Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi.

Kaynaklar

Tüketici Davranışları, Yavuz Odabaşı Reklam ve Reklamcılık, Müge Elden

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024