SOSYAL PSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL PSİKOLOJİ Kod HAIT2336
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YILDIZ DİLEK ERTÜRK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

1. Bir sosyal bilim olan sosyal psikolojinin iletişim bilimleri açısından önemini ortaya koymak. 2. Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim unsurlarının, sosyal pisikolojik menşeli temel kaynaklarının farkına varmak. 3. Ferdin düşünce, duygu ve davranışlarının hayatındaki önemini göstermek. Tutumların teşekkül ve gelişim sürecini kavramak. 4. İnsanların sosyal gruplar içindeki, etkileşimlerini ve sosyal çevrenin fert, ferdin çevre üzerindeki etkisini ve uyma davranışının yönünü tayin etmek. 5. Sosyal psikolojinin tarihî gelişimi ile bugün, iletişim bilimlerinin geldiği nokta arasındaki paralelliği kurabilmek ve bilgi kaynağının kökenlerini tesbit etmek.

İçerik

Sosyal Bilimlerdeki gelişmelerden önemli bir sahasını teşkil eden Sosyal Psikoloji, toplumsal gelişme/değişme ve etkileşimle doğrudan irtibatlı olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanını teşkil etmektedir. Dersin kapsamı içinde, bilgilendirici ve saha araştırmalarının yapılabileceği, iletişim becerilerini artırıcı, sosyal olguların aktarılması amaçlanmıştır. Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim , kültür vb konular ele alınmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

e-Ders Kitabı, e-Ders sunumu, Ders videosu.

Kaynaklar

Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar; Yıldız Dilek Ertürk Davranış Bilimleri, öğretim üyesine ait ek ders notları. Öğrencinin Ödev Kapsamında Okuma Mükellefiyeti Olan Kitaplar; Ali Dönmez ( çev.) Sosyal Psikolojik Açıdan, Kamusal Alan ve Sosyal Psikoloji. Dr.A.Kadir Özer Ben Değeri Tiryakiliği Seyredilmesi Zorunlu Flimler Ne biliyoruz ki (What To beleep Know), Tavşan Deliği (Rabit Hol) ve Deney (Experience) Filimleri Yardımcı Kitaplar Muzaffer Sheriff, Sosyal Psikoloji I,II; Clifford Morgan, Psikolojiye Giriş Ders Kitabı Metin İnceoğlu; Tutum Algı İletişim Ne biliyoruz ki (What To beleep Know), Tavşan Deliği (Rabit Hol) ve Deney (Experience) Filimleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024