MEDYA ETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı MEDYA ETİĞİ Kod GZTK2387
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT ÖZGEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Amaç, medya sektöründe meslek etiğinin irdelenmesi ve ortaya çıkan uygulamadaki eksikliklerin ve /veya hataların kuramsal bağlamda ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesidir.

İçerik

Tarihsel süreçte bir sosyal olgu olarak ahlak ve bir felsefi kavram olarak etiğin ortaya çıkışından başlanarak, meslek ilkelerinin ve günümüze gelinceye kadar basında ortaya çıkan mesleki etik uygulamalar ile bunlara örnek oluşturacak olay ve olgular dersin içeriğidir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü anlatım, görsel sunu, soru cevap.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024