TÜRK SİNEMA TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK SİNEMA TARİHİ Kod RAST3438
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ŞÜKRÜ SİM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türk Sinemasının tarih içerisinde gelişmesinin anlatıldığı derste, öğrencilerin bugün izledikleri filmlerin tarihsel arka planının ve dayandığı temellerin neler olduğunun ortaya konarak bugünkü sinemayı anlamaları ve yorumlamaları amaçlanmıştır.

İçerik

Türk Sinemasının ortaya çıkışından itibaren tarihsel gelişiminin incelendiği, teknolojik, toplumsal, siyasal gelişmelere bağlı olarak geçirdiği evrelerin anlatıldığı, ortaya çıkan çeşitli sinema hareketlerinin incelenmesiyle sinema dilinde ve anlatımında meydana gelen değişimlerin ortaya konduğu bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Dersin ilk iki saati dersin anlatılması, sonrasında ise örnek bir filmin gösterilmesi biçiminde tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak sayısal teknolojiden yararlanarak görsel bir anlatım ve sunum tercih edilmektedir. Anlatılan konular ders notu olarak yazılı ve CD'ler aracılığıyla görsel olarak öğrencilere verilmektedir.

Kaynaklar

Onaran, Alim Şerif (1995). Türk Sineması (I. ve II. Cilt). Ankara: Kitle Diğer Türk sinema tarihi kitapları İnternet kaynakları Dergiler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024