KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

İzlence Formu

Ders Adı KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Kod RAST1406
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİLÜFER TİMİSİ NALÇAOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste Eleştirel Teori/Frankfurt Okulu, eleştirel ekonomi politik yaklaşım, kültürel çalışmalar geleneği, postmodernizm ve medya konularının anlaşılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Kitle İletişim Kuramları dersi iletişim alanında geliştirilen kuramları genel sosyal teori içerisinde ele almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Kitle İletişim Kuramları dersi iletişim alanında geliştirilen kuramları genel sosyal teori içerisinde ele almaktadır.

Kaynaklar

Alemdar,K,Erdoğan,İ,İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınları,Ankara, 1990. Baltaş,A,Baltaş,Z, Beden Dili, Remzi Kitabevi, İstanbul,1992. Cüceloğlu,D, İnsan İnsana, Altın Kitaplar,İstanbul,1992. De Fleur,M, Dennis,E, Understanding Mass Communication, Hougton Mifftin Company, Boston, 1991 Erdoğan,İ, İletişimi Anlamak, Erk Yayınları,Ankara,2002. Erdoğan,İ, Öteki Kuram,Erk Yayınları,Ankara,2002. Fiske,J, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çeviren;Süleyman İrvan, Ark Yayınları,Ankara, 1994. Işık, M, Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Eğitim Yayınları, 2002. İlal,E, İletişim,Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum, der Yayınları,İstanbul,1991. Kağıtçıbaşı,Ç,İnsan ve İnsanlar,Cem Ofset, İstanbul,1979. McQuail,D,Windhal,S, Kitle İletişim Modelleri, İmge Yayınları,Ankara, 1997. Narula,Uma, Handbook of Communication Models, Perspectives, Stratejies, Atlantic Publishers, New Delhi, 2006. O?Sullivan ,T ,Hartley ,J, Saunder,D, Montgomery,M, Fiske,J, Key Concepts in Communcation an Cultural Studies, Routledge,NY,1994. Rigel,N, İleti Tasarımında Haber, Der Yayınları, İstanbul, 2009. Tankard, J, Severin,W, İletişim Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir, 1994. Usluata,A, İletişim, İletişim Yayınları,İstanbul,1995. Watson,J, Hill,A, A Dictionary of Communication and Mass Media Studies, Arnold;Hodder Headline Group , NY,2000. Williams,R, Anahtar Sözcükler, İletişim Yayınları,İstanbul,2005. Yüksel,A,H, İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir, 1994. Yüksel,A,H, İletişim Ders Notları, (Yayınlanmamış) , 2009.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024