SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ

İzlence Formu

Ders Adı SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ Kod HYAO2032
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDULLAH OKUMUŞ

Dersin Amacı

Dersin amacı satış yönetimi kavramını ve iş dünyasındaki uygulamalarını incelemek, iyi bir satış yöneticisinin karşılaşabileceği sorunları çözecek teorik altyapı ve analitik düşünce ilkelerini oluşturmaktır. Dersin diğer amaçları satış yönetimine ilişkin kavramları ve satış yöneticisinin görevlerini tanıtmak ve satış yöneticisinin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirmesini sağlamaktır.

İçerik

- Satış yöneticisinin karşılaşabileceği problemleri irdeleyip tartışabileceği teorik bilgileri vermek - Bu problemleri tartışmak

Öğrenme Çıktıları

Satış yönetimi kavramını ve iş dünyasındaki uygulamalarını incelemek, iyi bir satış yöneticisinin karşılaşabileceği sorunları çözecek teorik altyapı ve analitik düşünce ilkelerini oluşturmaktır. Satış yönetimine ilişkin kavramları ve satış yöneticisinin görevlerini tanıtmak ve satış yöneticisinin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirmesini sağlamaktır.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, işletmenin gelirleri açısından önemli bir konu olan satışı ve satışın fonksiyonlarını öğreterek bakış açısı kazandırması yönüyle, işletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek maddelerine önemli seviyede katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra müşterilerle iletişimde önemli yönleri vurgulayarak başarılı satış yöneticisinin özelliklerini aktarmak ve beceri kazandırmak açısından program yeterliliklerinden etkin iletişim kurma ve etik değerlere sahip olma maddelerine yüksek derecede katkıda bulunmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.