HAVAYOLU YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı HAVAYOLU YÖNETİMİ Kod HYAO2035
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. BURCU ÖZGE ÖZASLAN ÇALIŞKAN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, havayolu yönetiminin ayrıntılarına dair bilgiler vermektir. Havayolu taşımacılığı ve yönetimi ile ilgili kavramlar ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır. Türkiye'de ve Dünya' da sivil havacılık düzenlemeleri ve liberalleşme eğilimleri kapsam içine alınacaktır.

İçerik

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

ders notları,sunumlar

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.