HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ TERMİNOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ TERMİNOLOJİSİ Kod HYAO2030
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. NEŞE BİRGÖREN

Dersin Amacı

Havacılık işletmeciliği terminolojisini öğrenmek.

İçerik

Uluslararası hava taşımacılığının güvenli, düzenli, verimli çalışması ve gelişimi için üye devletlerin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları

Havacılık işletmeciliği terminolojisini ele alır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders notu, ders sunumu, video.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.