HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ

İzlence Formu

Ders Adı HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ Kod HYAO2022
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Uzman İHSAN AKCA

Dersin Amacı

Havayolu ulaştırma sisteminde büyük önem arz eden hava trafik yönetimindeki uluslararası kural ve talimatlar öğretilerek etkin, emniyetli, hızlı ve güvenli hava operasyonlarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenciye aktarılmasını sağlamaktır.

İçerik

Hava trafik yönetim hizmetleri ve bu hizmetlerin unsurları ele alınmaktadır. Hava trafik kontrol hizmetleri kapsamında değerlendirilen meydan kontrol, saha kontrol ve yaklaşma kontrol hizmetleri üzerinde durulmaktadır. Hava trafik yönetim hizmetleri terminolojisinden bahsedilmektedir. Uçuş prensiplerine değinilerek hava trafik kontrol hizmetlerinin havacılık sektörü içerisindeki önemi anlatılmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Hava trafik kurallarını öğrenir. Hava operasyonlarında yönetim adımlarını kavrar. Uluslar arası hava trafik kurallarını tanır. Hava trafik yönetiminde gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrenir. Hava trafik yönetiminde sunulan hizmet türlerini tanır.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim görevlisi Video anlatımı

Kaynaklar

DHMİ ve SHGM talimatları ve yayınları ICAO Document 4444 Fundamentals of Air Traffic Control,Michael S. Nolan Air Traffic Control Career Prep: A comprehensive guide to one of the best-paying Federal government careers, including test preparation for the initial Air Traffic Control exams. ,Patrick R. Mattson

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.