DEPO TASARIMI VE YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı DEPO TASARIMI VE YÖNETİMİ Kod HYAO1016
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi NİHAN KABADAYI

Dersin Amacı

Günümüzde, firmaların rekabet avantajı kazanabilmesi için tedarik zincirlerini etkili bir şekilde yönetebilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tedarik zinciri içerisindeki ürünlerin hammadde üreticisinden son tüketiciye kadar olan taşıma faaliyetlerinde depo yönetiminin önemi büyüktür. Başarılı bir depo yönetimi sayesinde ürünlerin daha az maliyet ile doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda bulunması sağlanabilmektedir. Bu nedenle işletmelerde depo tasarımı ve yönetimi stratejik bir konu haline gelmiştir.

İçerik

Etkin bir malzeme akışı ve tedarik zinciri yönetimi için stratejik öneme sahip olan depo tasarımı ve yönetimi konuları öğrencilere aktarılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Lojistik ve depo yönetimine ilişkin kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması, depo taşıma araçları ve raf sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması ve işletme türüne göre hangi araçların kullanılmasının daha verimli olacağı hakkında bilgi sahibi olunması, depolarda gerçekleştirilen operasyon süreçleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders kitabı ve e-Ders sunumu ile öğretim, video çekimi

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.