YER HİZMETLERİ

İzlence Formu

Ders Adı YER HİZMETLERİ Kod HYAO1010
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Uzman İHSAN AKCA

Dersin Amacı

Havayolu firmalarının uçuş operasyonlarına destek sağlayacak yer operasyonlarının gerçekleştirilmesinde faaliyet gösteren havalimanı yer hizmeti kuruluşlarının işleyiş yapılarının öğretilmesidir.

İçerik

Havalimanı yer hizmet türleri, Havalimanı yer hizmet kuruluşları ruhsat tipleri, SHY-22 sayılı yer hizmetleri yönetmeliği, Havayolu taşımacılığında dış kaynak kullanımı, Hizmet Sözleşmesi, Standart Yer Hizmetleri Anlaşması, Yer hizmetlerinin hava ulaştırmasındaki önemi, Uçak hat bakım, temsil, barınma, yönetim-gözetim, ikram, yağ-yakıt-ulaşım, yolcu hizmetleri gibi konuları içerir. Türkiye'deki yer hizmet türlerini ve kuruluşlarını örnek olay yöntemleriyle inceler.

Öğrenme Çıktıları

Havalimanı yer hizmetlerine yönelik faaliyet süreçlerini kavrar. Havayolu firmaları ve havalimanı yer hizmeti kuruluşlarının işbirliklerinin amaçlarını stratejik perspektiften inceler. Havacılık sektöründe kullanılan modern yönetim modellerinin yeni endüstri oluşumuna yönelik etkilerini anlar. Havalimanı yer hizmetlerine yönelik talimat ve yönetmelikleri değerlendirir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim görevlisi video sunumu

Kaynaklar

SHY-22 DHMİ Havaalanlarında Yer Hizmet Türleri ve Detayları ile İlgili Havacılık Talimatı Airport Operations, Third Edition, Norman Ashford and Pierre Coutu AIRPORT PLANNING AND MANAGEMENT 6/by Seth Young and Alexander Wells

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.