PAZARLAMA YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı PAZARLAMA YÖNETİMİ Kod HYAO1008
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ABDULLAH OKUMUŞ

Dersin Amacı

Pazarlamada kullanılan temel kavramlar ve terminolojiyi anlamak. Sosyal, politik, ekonomik ve rekabet çevrelerinin kendi içlerindeki ilişkileri, bunların pazarlama faaliyetlerine etkileri ve pazarlama stratejileri içerisindeki yerleri ve önemlerini olabildiğince analitik bir yaklaşımla ele almak. Böylece, pazarlamanın yalnızca pazarlama ve satış departmanları açısından taktik ve operasyonel işlev ve önemleri değil en üst yönetim düzeyindeki stratejik rolünü önce tanımlayıcı düzeyde daha sonra da problem çözme düzeyinde ele almak. Pazarlama ve diğer işletme konularında ileriye yönelik çalışmalara temel oluşturabilecek ana konuları incelemek. Çağdaş pazarlama yönetimi ve iş dünyası uygulamaları ile kişilerarası iletişim ve yazışma becerisini kazandırmaya yönelik uygulamalar yapmak.

İçerik

Pazarlama Yönetimi dersi kapsamında pazarlama sisteminin içinde bulunduğu çevre ile ilişkisi, pazarlama kavramının açıklanması, pazarlama birimleri ve işleyişleri, pazarlama stratejileri ve planlama, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici davranışı, ürün, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma stratejileri konuları üzerine durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Pazarlamada kullanılan temel kavramlar ve terminolojiyi anlamak. Sosyal, politik, ekonomik ve rekabet çevrelerinin kendi içlerindeki ilişkileri, bunların pazarlama faaliyetlerine etkileri ve pazarlama stratejileri içerisindeki yerleri ve önemlerini olabildiğince analitik bir yaklaşımla ele almak. Böylece, pazarlamanın yalnızca pazarlama ve satış departmanları açısından taktik ve operasyonel işlev ve önemleri değil en üst yönetim düzeyindeki stratejik rolünü önce tanımlayıcı düzeyde daha sonra da problem çözme düzeyinde ele almak. Pazarlama ve diğer işletme konularında ileriye yönelik çalışmalara temel oluşturabilecek ana konuları incelemek. Çağdaş pazarlama yönetimi ve iş dünyası uygulamaları ile kişilerarası iletişim ve yazışma becerisini kazandırmaya yönelik uygulamalar yapmak.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, temel pazarlama bilgilerinin kavranması ve edinilen teorik bilgileri kullanma, problem çözme, analitik düşünme, etkili ve rasyonel karar alma konularında beceri kazandırması yönüyle, verilere bağlı olarak karar almak ve bunları uygulayabilmek, işletme konulaında bilgi sahibi olmak ve üçüncü kişileri bilgilendirmek yeterliliklerine yüksek derecede katkıda bulunmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.