ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Kod ODAI0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CEZMİ ERASLAN

Dersin Amacı

Atatürk ilke ve İnkılâplarını öğretmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini tahlil etmektir.

İçerik

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

1.Lozan Antlaşması ve arta kalan problemleri açıklayabilir. 2.Anayasal gelişmeler ve hukuk sistemindeki değişimi kavrayabilir. 3. Cumhuriyet dönemi başlarında siyasi yapıyı açıklayabilir 4.Sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi kavrayabilir. 5. Dış politik gelişmeleri tahlil edebilir 6. Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrayabilir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Lisans düzeyinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersini alan öğrenci; Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilme, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme. becerisine sahip olabilmeyi iyi öğrenmiş olur.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.