HAVACILIK HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı HAVACILIK HUKUKU Kod HYAO2013
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TURKAY ÖZDEMİR

Dersin Amacı

Havacılıkta kurumlar, işletmeler ve çalışanların hangi kurallara uymaları gerektiği; gerek yer hizmetleri ve gerekse havayolu taşıma faaliyetleri bakımından öğrencilerin genel bilgilenmesini sağlamak.

İçerik

Öncelikle havacılık hukukunun hukuk düzeni içinde yeri ve önemi, sonra ulusal ve uluslararası havacılık işletmeleri ve kurumlar, daha sonra bu kurumlarda ve işletmelerde çalışanlar ile havacılık yer ve havayolu işletmelerinin uyması gereken hukuk bilgisi sunulmaktadır. Ayrıca hava taşıma ve sorumluluk ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde verilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Havacılık ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurumlardan haberdar; sözleşme ilişkilerinin farkında olan, sorumluluk hukuku ve sözleşme ilişkileri arasında ilişki kuran, havacılık faaliyetlerinin kamusal ve özle hukuk boyutundan haberdar olan yetişmişlik sağlamak.

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, örnek olay analizleri.

Kaynaklar

Ders Kitabı, sunumlar ve video çıktısı

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Üst seviyededir

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.