MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Kod HYAO2017
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. BAHAR YAŞİN

Dersin Amacı

Bu dersin amacı müşteri odaklı pazarlama yaklaşımının temel ilke, yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır.

İçerik

Müşteri İlişkileri Yönetiminde amaç uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmak ve karlılığı müşteri odaklı stratejiler ile sağlamaktır. Bu bağlamda müşteri ilişkileri yönetiminin temel konularının tartışıldığı bu derste, karlı müşterileri kazanma, koruma ve büyütmeye ilişkin kavramlar üzerinde durulmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Müşteri odaklı pazarlama yaklaşımının temel ilke, yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin bilgilerin kavranılması.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, müşteri ilişkileri yönetimi konularının kavranmasını sağlaması ve genel bir bakış açısı kazandırması yönüyle, maddeler halinde sıralanan program yeterliliklerine yüksek derecede katkıda bulunmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.