LOJİSTİK YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı LOJİSTİK YÖNETİMİ Kod HYAO2020
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İBRAHİM ZEKİ AKYURT

Dersin Amacı

İşletmelerde önemli bir yere sahip olan malzeme hareketleri ve bunların yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

İçerik

Bu ders; lojistik temel yapısı, tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; lojidstikyönetimi ve stratejileri, tedarik zincirinde talep tahmini, tedarik zincirinde stok yönetimi ve dağıtım konuları üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

talep tahmini bileşenleri ve tahmin metodları marjinal miktar indirimi metodu emniyet stoku yenileme politikaları

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, problem çözme

Kaynaklar

Production&Operations Management (Heizer&Render), Quality Control (Besterfield), Supply Chain Management (Chopra&Meindl), Operations Research (Taha), Inventory Management&Production Planning, Scheduling (Silver&Pyke&Peterson), Journal of Operations Management, Journal of Operational Research, International Journal of Production Research, Computers&Operations Research, Computers&Industrial Engineering, Journal of Quality Technology

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.