HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

İzlence Formu

Ders Adı HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Kod HYAO1004
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SABAHATTİN NAL

Dersin Amacı

Hukukun temel kavramlarını ve temel alanlarını özlü bir biçimde dersi alan öğrencilere öğretmek.

İçerik

Hukuk ile ilgili temel kavram ve disiplinleri açıklamak, hukukun gerekliliği ve yeri konusunda bir bilinç oluşturmak.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk kavramı ile ilgili temel konulara hakim olur.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, örnek üzerinde çalışma yoluyla ders işlenir.

Kaynaklar

Ders kitabı, slaytlar, videolar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, hukuk ile ilgili konularda kavramlara hakim olacak eğitimi almış olur. Karşılaşacağı uyuşmazlıkların hangi yargı sisteminde çözüleceği konusunda yeterli donanıma sahip olarak dönemi tamamlamış olur.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.