FİNANSAL MUHASEBE

İzlence Formu

Ders Adı FİNANSAL MUHASEBE Kod HYAO1021
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEKERİYA EMRE ERKAL

Dersin Amacı

Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir.

İçerik

Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

Öğrenme Çıktıları

Muhasebe bilgi sürecindeki yer alan aşamaları uygulayabilir hale gelerek, temel finansal tabloları hazırlar duruma getirmektir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş/konferans yöntemi, Sınıf içi tartışmalar

Kaynaklar

Dönem İçi Muhasebe Uygulamaları, Zekeriya Emre ERKAL, DER Yayınevi, İstanbul: 2014.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Muhasebe dersine ilişkin kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere detaylıca hakim olabilecek ve öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirerek sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilecektir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.