BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Kod HYAO1020
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. RASİM İLKER GÖKBULUT

Dersin Amacı

Ders boyunca MS Excel'in finansal, muhasebe, istatistik, matematik fonksiyonları, tablolar ve grafikler, mantık ve referans fonksiyonları ve Excel Çözücü araçları örnekler ile tanıtılacak ve söz konusu araçlar yardımıyla temel işletme vakalarına çözümler üretilecektir.

İçerik

MS Excel ile işletme problemlerin çözümü konusunda fonksiyonların, çözücü gibi araçların kullanılmasının öğrenilmesi.

Öğrenme Çıktıları

Ders tamamlandığında öğrenciler, işletmelerin farklı disiplin ve fonksiyonlarında sık karşılaşılan, temel problemleri modelleme ve çözme yeteneğini kazanmış olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler hazırlanan videolardan ve hazırlanmış olan ders notlarından öğrenilmektedir.

Kaynaklar

Konu ile ilgili Türkçe ve İngilizce MS Excel kitapları ve internet kaynakları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, MS Excel konularında edinilen teorik bilgileri kullanma, problem çözme, analitik düşünme, etkili ve rasyonel karar alma konularında beceri kazandırması yönüyle, verilere bağlı olarak karar almak ve bunları uygulayabilmek.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.