İŞLETME YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı İŞLETME YÖNETİMİ Kod HYAO1003
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ESRA NEMLİ ÇALIŞKAN

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin temel işletme amaçlarını, yapısını ve fonksiyonlarını kavramasını sağlarken, işletmelerin günümüz iş yaşamındaki rolünün ve öneminin anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.

İçerik

İşletme biliminin temel kavramları, işletme yönetiminin tarihsel gelişimi, işletmenin amaçları, fonksiyonları ve işletmenin dış çevresi ile ilişkileri.

Öğrenme Çıktıları

İşletmecilik temel kavramlarını, işletmelerin tarihsel gelişim süreci ve diğer bilimlerle ilişkisini tanımlar. İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerini kavrar. İşletmeleri etkileyen iç ve dış çevresel faktörleri anlar. İşletmeciliğin temel fonksiyonlarını tanımlar.İşletme amaçlarını gerçekleştirebilmek için fonksiyonlar arası işbirliğinin gereğini kavrar.

Yeterlilik İlişkisi

Uzaktan video ders çekimlerinde ,anlatım, düz anlatım, örneklendirme, örnek sorularla konuyu destekleme yöntemleri kullanılacaktır.

Kaynaklar

Mucuk, İsmet; Modern İşletmecilik, 17.Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2011. Ataman, Göksel; İşletme Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2001. Dinçer, Ömer; Fidan, Yahya; İşletme Yönetimine Giriş, İstanbul, Beta Yayınları, 1997.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, öğrencilerin temel işletme amaçlarını, yapısını ve fonksiyonlarını kavramasını sağlarken, işletmelerin günümüz iş yaşamındaki rolünün ve öneminin anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.