KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ Kod EYDE3080
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında Klasik Çağ'da Yunan düşüncesinin sorunları ele alınarak yakından incelenmektedir. MÖ 5. yüzyılda başlayan "aydınlanma" hareketi bağlamında, Sofistlerin çalışmalarından itibaren retoriğin düşünce üretiminde bir yöntem olarak nasıl gündeme geldiği ve Sofistlerin ortaya attığı temel düşün soru(n)ları ele alınmaktadır. Ayrıca Platon'un düşüncesinin ana hatları, ortaya attığı sorunlarının kaynakları klasik filolojinin yöntemlerinden yararlanılarak değerlendirilmektedir. Aristoteles'le birlikte Hellenistik ve Geç Roma çağındaki felsefi yaklaşımlarında nasıl bir ana yol açıldığı özet bir şekilde sunulur.

İçerik

Bu ders, Klasik Yunan Düşüncesi'nin temel sorunlarına yönelik filolojik yöntemleri ve bakış açılarını inceler ve bu konuya öğrencinin giriş yapmasını hedefler.

Öğretim Yöntemleri

Açıklamalı anlatım. Soru-cevap.

Kaynaklar

Allen, Danielle, S. (2011). Platon Neden Yazdı? (çev. Ayşe Batur). İstanbul: İletişim Yayınları. Anagnostopoulos, G. (2007). The Blackwell Guide to Aristotle. Oxford: Blackwell. Annas, J. (2003). Plato: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Barnes, J. (1995). The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press. Benson, H. (ed.) (2006). A Companion to Plato. Oxford: Blackwell. Bobonich, C. (2002). Plato's Utopia Recast: His Later Ethics and Politics. Oxford: Oxford University Press. Coope, U. (2005). Time for Aristotle: Physics IV 10–14, Oxford: Oxford University Press. Dancy, R. (2004). Plato's Introduction of Forms. Cambridge: Cambridge University Press. Fine, G. (ed.) (1999). Plato 1: Metaphysics and Epistemology. Oxford: Oxford University Press. — (ed.) (1999). Plato 2: Ethics, Politics, Religion, and the Soul. Oxford: Oxford University Press. — (ed.) (2008). The Oxford Handbook of Plato. Oxford: Oxford University Press. Guthrie, W. K. C. (1975). A History of Greek Philosophy, Volume 4. Cambridge: Cambridge University Press. — (1978). A History of Greek Philosophy, Volume 5. Cambridge: Cambridge University Press. Irwin, T. (1995). Plato's Ethics. Oxford: Oxford University Press. Johnson, M. R. (2005). Aristotle on Teleology. Oxford: Oxford University Press. Kraut, R. (2008). How to Read Plato. London: Granta. — (ed.) (1992). The Cambridge Companion to Plato. Cambridge: Cambridge University Press. McCabe, M. M. (1994). Plato's Individuals. Princeton: Princeton University Press. — (2000). Plato and His Predecessors: The Dramatisation of Reason, Cambridge: Cambridge University Press. Nails, D. (2002). The People of Plato: A Prosopography of Plato and Other Socratics. Indianapolis: Hackett. Owens, J. (1978). The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics. Toronto: The Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Ross, W. D. (2002). Aristoteles. İstanbul: Kabalcı Yayınları. Rowe, C. – Schofield. M. (ed.) (2000). Greek and Roman Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press. Russell, D. C. (2005). Plato on Pleasure and the Good Life. Oxford: Clarendon Press. Rutherford, R. B. (1995). The Art of Plato: Ten Essays in Platonic Interpretation. Cambridge (MA): Harvard University Press. Schofield, M. (2006). Plato: Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press. Shields, C. (1999). Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle. Oxford: Oxford University Press. — (2012). The Oxford Handbook on Aristotle. Oxford: Oxford University Press. — (2014). Aristotle. London: Routledge. Silverman, A. (2002). The Dialectic of Essence: A Study of Plato's Metaphysics. Princeton: Princeton University Press. Vasiliou, I. (2008). Aiming at Virtue in Plato. Cambridge: Cambridge University Press. Ward, J. K. (2008). Aristotle on Homonymy, Cambridge: Cambridge University Press. White, N. P. (1976). Plato on Knowledge and Reality. Indianapolis: Hackett. Zeller, E. (1883/1955). Outlines of the History of Greek Philosophy (göz. geç. W. Nestle, çev. L. Palmer). London: Routledge. Zuckert, C. H. (2009). Plato's Philosophers: The Coherence of the Dialogues. Chicago: University of Chicago Press.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024