YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ II

İzlence Formu

Ders Adı YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ II Kod EYDE2093
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERMAN GÖREN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Antik Çağ'ın ünlü filologları, Ortaçağ ve Rönesans döneminde antik edebiyat eserleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, Klasik Filoloji?nin Türkiye'deki gelişimi

İçerik

Antik Çağ'ın ünlü filologları, Ortaçağ ve Rönesans döneminde antik edebiyat eserleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, Klasik Filoloji'nin Türkiye'deki gelişimi.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap.

Kaynaklar

A. Powell (ed.), The Greek World, London-New York, 1997. B.A. Sparkes (ed.), Greek Civilization. An Introduction, Oxford-Malden, 1998. C. Orrieux-P. S. Pantel, A History of Ancient Greece, translated from the French Janet Lloyd, 1999. D. Sansone, Ancient Greek Civilization, Malden-Oxford-Carlton, 2004. E. Friedell, Antik Yunan'ın Kültür Tarihi. Hristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, çev. Necati Aça, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999. G. Shipley, The Greek World After Alexander 323-30 BC, London-New York, 2003. G.L. Irby-Masse-P.T. Keyser, Greek Sciense of the Hellenistic Era, London-New York, 2002. J. Boardmann-J. Griffin-O. Murray (ed.), The Oxford History of the Classical World, Oxford-New York, 1986. J.W. Humprey-J.P. Oleson-A.N. Sherwood, Greek and Roman Technology. A Sourcebook. Annotated Translations of Greek and Latin Texts and Documents, London-New York, 1998. P. Green, Alexander to Actium. The Historical Evolution of the Hellenistic Age, Berkeley, 1993. S. Hornblower, The Greek World, 479-323 BC, London-New York, 2003. S.B. Pomeroy et al., Ancient Greece. A Political, Social and Cultural History, Oxford-New York, 1999. T.R. Martin, Ancient Greece. From Prehistoric to Hellenistic Times, New Haven-London, 1996.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024