CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI

İzlence Formu

Ders Adı CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI Kod CTLE4087
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÇİLEM TERCÜMAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Cumhuriyet Dönemi roman ve romancılarının öğretilmesi.

İçerik

Cumhuriyet Dönemi Türk romanı ve hikayesinin belli başlı temsilcilerinin hayatlarını öğrenmek ve eserlerinin tahlilini yapmak

Öğretim Yöntemleri

Projeksiyonla sunum, soru-cevap, açıklama.

Kaynaklar

İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Deragh Yayınları Hüseyin Atabaş, Aydın Şimşek, Devrim Dirlikyapan, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara, 1998. Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman (1919-1930) / Antoloji, c. 1, 2.bs., İstanbul Matbaası, İstanbul, 1968

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023