KIRGIZ TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı KIRGIZ TÜRKÇESİ II Kod CTLE4070
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ORAZ SAPASHEV
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kırgız Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Kırgız Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır.

İçerik

Kırgız Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Kırgız Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Kırgız Türkçesi (Metinler, Aktarmalar, Gramer, Kelime Tahlilleri, Sözlük), Ceyhun Vedat Uygur, Denizli, 2009. Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), Hülya Kasapoğlu Çengel, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Mustafa Öner, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Kırgız Sözlüğü I-II, K. K. Yudahin (Çeviren: Abdullah Battal Taymas), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024