KAZAK TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı KAZAK TÜRKÇESİ II Kod CTLE4069
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ORAZ SAPASHEV
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kazak Türkçesinin biçim bilgisini öğretmek.

İçerik

Kazak Türkçesinin öğretildiği bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Ders Kitabı: Kazak Türkçesi (Metinler, Aktarmalar, Gramer, Kelime Tahlilleri, Sözlük), Ceyhun Vedat Uygur, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008. Yardımcı Ders Kitapları: Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Mustafa Öner, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Barköl’den Kazak Türkçesi Metinleri, Ferhat Tamir, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1989.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024