ÖZBEK TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı ÖZBEK TÜRKÇESİ II Kod CTLE3049
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Özbek Türkçesinin biçim bilgisinin öğretildiği bir derstir.

İçerik

Özbek Türkçesi kök-ek sisteminin yapısı anlatılacak, bu lehçeye ait yapım ve çekim ekleri ele alınacak. Gerektiğinde tarihî dönemlerle karşılaştırmalar yapılarak öğrencilerin bu lehçenin şekil bilgisi özelliklerini daha iyi bir şekilde kavraması sağlanacak.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Özbek Türkçesi (Metinler, Aktarmalar, Gramer, Kelime Tahlilleri, Sözlük), Ceyhun Vedat Uygur, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023