TATAR TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı TATAR TÜRKÇESİ II Kod CTLE3124
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GÖKSEL ÖZTÜRK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Tatar Türkçesi ile ilgili coğrafyayı, tarihi, kültürü ve edebiyatı tanıyabilmesi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini edinmesi.

İçerik

atar Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler sunulacak; Tatar Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Ders Kitabı: Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri), Mustafa Öner, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998. Yardımcı Ders Kitapları: Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Hezirgi Tatar Edebi Tili, D. G. Tumaşeva, Kazan, 1978. Rusça-Tatarça-Türikçe Süylem Süzligi, R. F. Muhammetdinov, Kazan, 1993. - Tatarca-Türkçe ve Türkçe-Tatarca İzahlı Lugat, Kazan, 1997. -ERCİLASUN, A. B.; Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Ankara, 1991.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024