KUZEY KAFKAS TÜRK LEHÇELERİ

İzlence Formu

Ders Adı KUZEY KAFKAS TÜRK LEHÇELERİ Kod CTLE3123
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kafkas coğrafyasında varlığını sürdüren Türk lehçelerinden Kumuk Türkçesi ve Karaçay Malkar Türkçesinin ses, biçim ve sözdizimi özelliklerini öğrenmek.

İçerik

Kumuk ve Karaçay Türkçesinin öğretildiği bir derstir. Kumuk ve Karaçay Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Kumuk ve Karaçay Türkçelerinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Kumuk Türklerinin Ata Sözleri, Çetin Pekacar, Ankara, 2006. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. “Kumuk Edebiyatı”, Çetin Pekacar vd., Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Cilt: 20, Ankara, 2002. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Ufuk Tavkul, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000. Karaçay-Malkar Atasözleri, Ufuk Tavkul, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001. Karaçay-Malkar Destanları, Ufuk Tavkul, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024