ÇAĞDAŞ UYGUR TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ UYGUR TÜRKÇESİ II Kod CTLE3126
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yeni Uygur Türkçesinin ses bilgisi ve biçim bilgisinin öğretmek. Metinleri anlayabilecek ve aktarabilecek seviyeye ulaştırmak.

İçerik

Çağdaş Uygur Türkleri ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler sunulacak; Çağdaş Uygur Türkçe-sinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Rıdvan Öztürk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023