ESKİ TÜRKÇE II (UYGURCA)

İzlence Formu

Ders Adı ESKİ TÜRKÇE II (UYGURCA) Kod CTLE3054
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT ELMALI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, önce özetle dönemin eserleri ve bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar, ilgili eserlerin gramer özellikleri üzerinde durulacak. Daha sonra döneme ait orijinal metinler okutulacak; transkripsiyon, anlamlandırma, dilbilgisi çalışmaları yapılacaktır.

İçerik

Eski Uygurcanın yazıçevriminin ve gramer özelliklerinin anlatıldığı bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Eski Türkçenin Grameri (Çeviren: Mehmet Akalın), A. von Gabain, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000. Eski Türklerde Para, Osman Fikri Sertkaya-Rysbek Alimov, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006. İyi ve Kötü Prens Öyküsü (Çeviren: Vedat Köken), James Russel Hamilton, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023