GAGAVUZ TÜRKÇESİ

İzlence Formu

Ders Adı GAGAVUZ TÜRKÇESİ Kod CTLE3043
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Gagavuz Türkçesini öğretmek

İçerik

Gagavuz Türkçesinin öğretildiği bir derstir. Gagavuz Türkleri ve yaşadıkları yer hakkında bilgiler sunulacak; Gagavuz Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde durulacak; bu lehçe ile ilgili genel bir bibliyografya verilecek ve ilgili lehçeye ait metinler okutularak bunlar üzerinde dilbilgisi uygulaması yapılacaktır. Ders Kitabı:

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Gagavuz Türkçesi Grameri, Nevzat Özkan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1996. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Gagavuz Türkçesinin Sözlüğü, Abdülmecit Doğru-İsmail Kaynak, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023