ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ Kod CTLE2030
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. REYİLA KAŞGARLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Çağatay Türkçesinin yazıçevriminin ve gramer özelliklerinin anlatılması.

İçerik

Çağatay Türkçesinin yazıçevriminin ve gramer özelliklerinin anlatıldığı bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, soru-cevap, düz anlatım

Kaynaklar

Çağatayca El Kitabı, Janos Eckmann (Çeviren: Günay Karaağaç), Kesit Yayınları, İstanbul, 2009.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023