TÜRKMEN TÜRKÇESİ II

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKMEN TÜRKÇESİ II Kod CTLE2027
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkmen Türkçesi kök-ek sisteminin yapısıının anlaşılması, bu lehçeye ait yapım ve çekim eklerinin tanınması. Gerektiğinde tarihî dönemlerle karşılaştırmalar yapılarak öğrencilerin bu lehçenin şekil bilgisi özelliklerini daha iyi bir şekilde kavramasının sağlanması.

İçerik

Türkmen Türkçesi kök-ek sisteminin yapısı anlatılacak, bu lehçeye ait yapım ve çekim ekleri ele alınacak. Gerektiğinde tarihî dönemlerle karşılaştırmalar yapılarak öğrencilerin bu lehçenin şekil bilgisi özelliklerini daha iyi bir şekilde kavraması sağlanacak.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar, soru-cevap, düz anlatım

Kaynaklar

Ders Kitabı: Türkmen Türkçesi Grameri, Mehmet Kara, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. Yardımcı Ders Kitapları: Türkçenin İzinde, Mehmet Kara, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009. Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet B. Ercilasun vd., Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. Ata Atacanov'un Şiirleri I (Giriş-Metin-Aktarma); II (İnceleme-Gramer Dizini), Mehmet Kara, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. Türkmen Türkçesi (Metinler, Aktarmalar, Gramer, Kelime Tahlilleri, Sözlük), Ceyhun Vedat Uygur, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008. Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü, Mehmet Kara-Ahmet Karadoğan, Çağlar Yayınları, Ankara, 2004. Türk Dünyası Edebiyatı I-II, Mustafa Uğurlu vd., Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı-TİKA, Ankara, 2002.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023