METİN AKTARMA SORUNLARI

İzlence Formu

Ders Adı METİN AKTARMA SORUNLARI Kod CTLE2121
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ALİ ILGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türk Lehçeleri arasında yapılacak metin aktarmalarının sistemli bir biçimde gerçekleştirilmesini öğrenmek.

İçerik

Metin aktarma sorunlarını ve çözümlerinin pratikte uygulanması.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Ümit Eker, Türk Lehçelerinde Metin Aktarımı, İstanbul 2015. Mustafa Uğurlu, Türk Lehçelerinde Kelime Eşdeğerliği, Bilig,2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023